Nahoru

O nás

Jsme odborná firma, která se specializuje na péči o stromy. Tento obor se jmenuje Arboristika. V českém překladu je arboristika komplexní péče o dřeviny. Tím se rozumí činnosti od výsadby stromů, přes ošetřování stromů až po kácení stromů.

Naši činnost provádíme jak v soukromých zahradách a chatových oblastech, tak i ve státním sektoru. Stromy kácíme a ošetřujeme pro obce, města a jiné instituce.

Jsme profesionály ve svém oboru, svou práci máme rádi a snažíme se ji odvádět s tou největší kvalitou co dovedeme. Nepatříme k těm firmám, které by z důvodu získání zakázky nabízeli nejnižší možnou cenu na úkor kvality. Práci vždy odvádíme co možná nejkvalitněji s ohledem na stromy, okolí i jejich majitele.

Naši činnost realizujeme po celých Čechách. Jsme zvyklí za prací cestovat a rádi poznáváme nové kouty naši země.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení je kácení takového stromu, který svou existencí ohrožuje bezpečnost svého okolí. Je trvale poškozen, nebo se pro zanedbanou péči stal svému okolí nebezpečným stromem.

Rizikové kácení se většinou realizuje v blízkosti budov, elektrického vedení, nebo v místech kde nelze strom pokácet bezpečně od pařezu. Strom se odřezává od špičky po částech které je možné bezpečně naházet a nebo nutné naspouštět. Tahle metoda se provádí za pomoci stromolezeckých stupaček a lan. Ve vyjímečných případech používáme vysokozdvižné plošiny a nebo dokonce jeřábu. To je pouze situacích, kdy na strom, kvůli jeho stavu nelze bezpečně vylézt. Rizikové kácení se může provádět po celý rok v případě, že strom je trvale poškozen a nebo se výrazně zhoršil jeho stav.

Ořezy stromů

Bezpečnostní řez

Řez bezpečnostní provádíme v období celého roku. Tento řez se zaměřuje na odstranění suchých větví. Dále také na odstranění nebezpečných zlomených nebo prasklých větví a podobně. Tyto větve svým stavem a velikosti ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tímto řezem řešíme největší riziko daného stromu.

Zdravotní řez

Zdravotní řez je nejčastěji používaný řez stromů. Při tomto ošetření stromu dochází k odstranění větví stromu, které jsou suché, mají špatnou vitalitu, rostou příliš blízko u sebe a nebo se dokonce kříží. Cílem zdravotního řezu je zabezpečit co nejdelší funkčnost stromu a udržet jeho vitalitu.

Nejvhodnější období pro zdravotní řez je období plné vegetace. V tomto období stromy na daný zásah nejlépe reagují a my jsme schopni kvalitně posoudit, které větve jsou suché, nebo málo vitální a nemocné.

Redukční řez

Redukční řez je řezem nejnáročnějším. Při něm se používá více druhů řezu. Výsledkem je redukce koruny stromu. Redukční řez se provádí hlavně kvůli omezení velikosti koruny vzhledem k překážce, kterou může být dům, el. vedení a podobně. Také se tento řez používá z důvodu zvýšení stability stromu, zmenšíme tak náporovou plochu větru, odlehčíme korunu. Redukční řez nesmí být příliš radikální, musíme zohledňovat stanoviště a vitalitu daného stromu. Redukční řez je vhodné rozložit do několika let a několika zásahů. Nepleťme si řezy redukční a dekapitaci koruny, nebo dokonce radikální sesazení koruny stromu na kosterní větve.

Výchovný řez

Řez výchovný má za cíl specifický tvar koruny, který je typický pro daný druh stromu. Tento řez dává také základ pro dobrou vitalitu stromu, a funkční a stabilní korunu v dospělosti stromu.

Bezpečnostní vazby stromů

Bezpečnostní vazby jsou základní technikou pro stabilizaci stromu, především u jedinců s defektním větvením, houbovou infekcí, nebo s přerostlými sekundárními korunami. Bezpečnostní vazby výrazně napomáhají prodloužení životnosti daného stromu. Kdybychom nepřistoupili k instalaci vazby, zřejmě bychom museli radikálně redukovat korunu a nebo dokonce daný strom kácet. Bezpečnostní vazba stromu je jakousi prevencí s ohledem na provozní bezpečnost stromu.

  • Vazby statické – tyto vazby jsou buď vrtané a nebo podkladnicové. Tyto vazby pevně spojují dva dva terminály ocelovými lany. Zamezují jakémukoliv jejich pohybu. Tento druh vazby se instaluje ve spodní třetině, maximálně polovině stromu.
  • Vazby dynamické – tento druh vazby je modernější než vazby statické. Také je výrazně častěji využíván. Hlavním rozdílem je, že pro jeho využití se nepoužívají ocelová lana, ale lana polyesterová, polyamidová nebo polypropylenová. Další odlišností od statocké vazby je výška její aplikace, vrchní partie stromu.

Arboristika je obor zabývající se péčí o dřeviny. Přesněji komplexní péče o stromy rostoucí mimo les. Stromy, které nás každodenně obklopují a jsou nedílnou součástí našich měst a v krajině našeho nejbližšího okolí.

Arboristika klade důraz na smysluplné soužití lidí se stromy ve svém okolí a obráceně stromů s lidmi. Stromy jsou organizmy, které jsou na této planetě nejvyšší a nejstarší. Nezapomínejme na to, že lidé stromy ke svému přežití potřebují a proto je zejména v našem zájmu obklopovat se stromy, které jsou zdravé a pro své okolí bezpečné.

Kontakt


Řez a kácení velkých stromů je nebezpečná činnost, která vyžaduje speciální znalostí, dovedností a vybavení. Nezkoušejte dělat tyto činnosti sami a nebo si nechávat radit od souseda, který má motorovou pilu, štafle a autolano. Rádi vám poradíme, který řez je vhodný. Jsme profesionálové a máme pro tyto činnosti všechna potřebná oprávnění a vybavení splňující zákonné podmínky pro bezpečnou práci ve výškách. Navíc jsme pojištěni do výše 5.000.000 kč.

Michal Ženíšek

absolvent Ochrany přírody a životního prostředí

IČ: 04291107

telefon: 736 537 631

email: info@pro-stromy.cz

Zlínský kraj - Kroměříž

Tomáš Halada

absolvent Lesnické školy

IČ: 69824878

telefon: 777 262 942

email: info@pro-stromy.cz

Středočeský kraj a Praha